ยึดฟ้าหาพิกัดรักตอนแรก ย้อนหลัง 10 ก.ย.60 คลิป 3/7