Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - นาทีกู้ชีวิต! เด็กหญิงจมน้ำตกกะเปาะ จ.ชุมพร

เรื่องจริงผ่านจอ - นาทีกู้ชีวิต! เด็กหญิงจมน้ำตกกะเปาะ จ.ชุมพร

เรื่องจริงผ่านจอ 29 มกราคม 2558 - นาทีกู้ชีวิต! เด็กหญิงจมน้ำตกกะเปาะ จ.ชุมพร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนาน อยู่ๆก็เกิดเรื่องระทึกขึ้น!...