Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - ดูดวิญญาณ ปลิดชีพคชสาร

เรื่องจริงผ่านจอ - ดูดวิญญาณ ปลิดชีพคชสาร

เรื่องจริงผ่านจอ 28 กรกฎาคม 2559 - ดูดวิญญาณ ปลิดชีพคชสาร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช้างเร่ร่อนตัวนี้ ควาญช้างพยายามจะยื้อชีวิตช้างไว้แต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายมันก็จากไปอย่างเวทนา เกิดอะไ...