Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - สัญญาณเตือน สัญญาณตาย

เรื่องจริงผ่านจอ - สัญญาณเตือน สัญญาณตาย

เรื่องจริงผ่านจอ 18 กันยายน 2557 - สัญญาณเตือน สัญญาณตาย

เรื่องจริงต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟใกล้แยกยมราช เมื่อหญิงคนหนึ่งกำลังจะข้ามทางรถไฟ โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว...