Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - ย้อนคดีดัง ฆ่าข่มขืนบนรถไฟ

เรื่องจริงผ่านจอ - ย้อนคดีดัง ฆ่าข่มขืนบนรถไฟ

เรื่องจริงผ่านจอ 14 กันยายน 2560 - ย้อนคดีดัง ฆ่าข่มขืนบนรถไฟ

เรื่องราวของคดีสะเทือนขวัญ ช็อกคนในสังคม เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ ได้พยายามสะท้อนคนในสังคมให้เ...