Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - อุทาหรณ์! เด็กตกจากรถหวิดดับ

เรื่องจริงผ่านจอ - อุทาหรณ์! เด็กตกจากรถหวิดดับ

เรื่องจริงผ่านจอ 26 พฤษภาคม 2559 - อุทาหรณ์! เด็กตกจากรถหวิดดับ

ภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดหน้ารถคันหนึ่ง ซึ่งในวันนั้นเป็นวันเปิดภาคเรียนจึงทำให้รถค่อนข้างหนาตา แต่มีเหตุการณ์หนึ่ง...