Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - เซ่นซากตึก! ถล่มคร่าชีวิต

เรื่องจริงผ่านจอ - เซ่นซากตึก! ถล่มคร่าชีวิต

เรื่องจริงผ่านจอ 28 สิงหาคม 2557 - เซ่นซากตึก! ถล่มคร่าชีวิต

ประโยคที่เป็นการพูดประชดประชันของคนไทยที่พูดกัน ว่า "คนไทยลืมง่าย" เพราโศกนาฎกรรมที่เคยเกิดขึ้นในบ้านของเราที่มีผู้เสียชีวิ...