Bugaboo.tv

Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 8 ส.ค.55 ปลาบู่ 2/6

Post dated: 13 ส.ค 2012 เวลา 11:36 AM

CATEGORIES: เชฟกระทะเหล็ก
เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ ย้อนหลัง 8 ส.ค.55
คลิปรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ช่อง7 (Iron Chef Thailand) วัตถุดิบ ปลาบู่ (Battle Goby)
เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555
วัตถุดิบ ปลาบู่ (Battle Goby)

บททดสอบ 8 วัตถุดิบ ม้าน้ำแห้ง, โสม, ลูกจันทร์หอม, กานพลู ฯลฯ
เมนู หมูตุ๋นตำหรับยาจีน สไตส์มองโกเลีย
ศึกการแข่งขันระหว่าง “เชฟปีเตอร์ ไล” เชฟกระทะเหล็กอาหารจีน พบกับ เชฟเจ้าสำนักสมุนไพรจีน ผู้ท้าชิง "เชฟแลม ก๊ก เวง" ตอน2

รายการย้อนหลัง