Bugaboo.tv

Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก ศึกเซเลบริตี้ 11 มี.ค.60 กุ้งแม่น้ำ

Post dated: 20 มี.ค 2017 เวลา 04:28 PM

CATEGORIES: เชฟกระทะเหล็ก
เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ ศึกเซเลบริตี้ ย้อนหลัง 11 มี.ค.60
คลิปรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ช่อง7 (Iron Chef Thailand) วัตถุดิบหลัก : กุ้งแม่น้ำ
เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ ย้อนหลัง วันที่ 11 มีนาคม 2560

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย(Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
วัตถุดิบหลัก : กุ้งแม่น้ำ
ดูคลิปเชฟกระทะเหล็กย้อนหลัง ได้ที่ : เชฟกระทะเหล็ก

รายการย้อนหลัง