Bugaboo.tv

เพลงNo More Dream - วง BTS

Post dated: 30 พ.ย 2013 เวลา 12:25 PM

CATEGORIES: 7 สีคอนเสิร์ต
7 สีคอนเสิร์ต 30 พ.ย.56 BTS กระแต อาร์สยาม
7 สีคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ศิลปิน : BTS, กระแต อาร์สยาม

รายการ : 7 สีคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ชื่อเพลง : No More Dream
ศิลปิน : วง BTS

เนื้อเพลงNo More Dream :

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

니 꿈은 겨우 그거니
นี กุมืน คยออุ คือกอนี

I wanna big house, big cars & big rings
But 사실은 I dun have any big dreams

I wanna big house, big cars & big rings
But ซาชีรึน dun have any big dreams

하하 난 참 편하게 살어
ฮาฮานัน ชัม พยอนฮาเก ซัลรอ

꿈 따위 안 꿔도 아무도 뭐라 안 하잖어
กุม ตาวี อัน กวอโด อามุ มวอรา อัน ฮาจันนา

전부 다다다 똑가같이
จอนบุ ดาดาดา ตกกาคัลทา

나처럼 생각하고 있어
นาชอรอม แซงกักฮาโก อิชซอ

새까까까맣게 까먹은
แซกากากามันเก กามอคกึน

꿈 많던 어린 시절
กุม มันตอน นอริน ซิจอล

대학은 걱정 마 멀리라도 갈 거니까
แทฮากึน คอนจอง มา มอลรีราโด คัล กอนีกา

알았어 엄마 지금 독서실 간다니까
อาราซอ ออมมา ชิกึม ดกซอซิล กันทานีกา
니가 꿈꿔온 니 모습이 뭐여
นีกาตุมกวออน นี โมซึบบี มวอยอ

지금 니 거울 속엔 누가 보여, I gotta say
ชีกึม นี กออุลโซแกน นุกา โบยอ I gotta say

너의 길을 가라고
นอวี กีรึล การาโก

단 하루를 살아도
ดัน ฮารุรึล ซัลลาโด

뭐라도 하라고
มวอราโด ฮาราโก

나약함은 담아둬
นายัคฮัมมึน ทามาดวอ

왜 말 못하고 있어?
แว มัล มุซฮาโก ฮิซซอ?

공부는 하기 싫다면서
กงบุนึน ฮากี ซิลทามยอนซอ

학교 때려 치기는 겁나지?
ฮักโก แตรยอ ชีกานึน คอบนาชี?

이거 봐 등교할 준비하네 벌써
อีกอ บวา ดึงโกฮัล ชุนบิฮาเน บอลซอ

철 좀 들어 제발 좀,
ชอลชุมดึลรอ เจบัล ชม

너 입만 살아가지고 임마 유리멘탈 boy
นอ  อิบมัน  ซัลรากาชิโก  อิมมายูรี เมนทัลboy

(Stop!) 자신에게 물어봐 언제
(Stop!)จาซินเนเก มุลรอบวา ออนเจ

니가 열심히 노력했냐고
นีกา ยอลซิมฮี นูรยอกแฮซนยาโก

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

니 꿈은 겨우 그거니
นี กุมืน คยออุ คือกอนี

거짓말이야 you such a liar
กอจิซมัลรายา you such a liar

See me see me ya 넌 위선자야
See me see me ya  นอน อวุซอนจายา

왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
แว จากุ ตัน กิลรึล กาแร ยา นอนาจัลแฮ

제발 강요하진 말아줘
เจบัล คังโยฮาจิน มัลนาจวอ

(La la la la la)
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
นี กุมมี มวอนี นี กุมมี มวอนี มวอนี

(La la la la la)
고작 이거니 고작 이거니 거니
โกจักกีคอนี โกจัก กีคอี กอนี

지겨운 same day, 반복되는 매일에
จีกยออุน same day,บัน บกตวีนึน แมอิลเร

어른들과 부모님은
ออรึนดึลกวา บุโมนิมมึน

틀에 박힌 꿈을 주입해
ทึลเร บักฮิล กุมมึล จุอิบแฮ

장래희망 넘버원.. 공무원?
จังแรฮวีมัง นอมบอวีน .. กงมุอวอน?

강요된 꿈은 아냐, 9회말 구원투수
คังโยดวีน กุมมึน อานยา ,9ฮวีมัน กุวอนทุซุ

시간낭비인 야자에 돌직구를 날려
ซี คันนังบีอิน ยาจาเอ ดลจิกกุ รึล นัลรยอ

지옥 같은 사회에 반항해,
จี อก คัททึน ซาฮวี เอ บันฮังแฮ

꿈을 특별사면
กุมมึล ทึนบยอล ซามยอน

자신에게 물어봐 니 꿈의 profile
จาซิเนเก มุนรอบวา นี กุมวี profile

억압만 받던 인생
ออก กอบมัน บัดทอน อินแซง

니 삶의 주어가 되어봐
นี ซัลมวี จุออ กา ดวี ออบวา

니가 꿈꿔온 니 모습이 뭐여
นีกา กุมตวออน นี โมซึบบี มวอยอ


지금 니 거울 속엔 누가 보여, I gotta say
ชีกึม นี กออุลโซแกน นุกา โบยอ I gotta say

너의 길을 가라고
นอวี กีรึล การาโก

단 하루를 살아도
ดัน ฮารุรึล ซัลลาโด

뭐라도 하라고
มวอราโด ฮาราโก

나약함은 담아둬
นายัคฮัมมึน ทามาดวอ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

얌마 니 꿈은 뭐니
ยามมานิ กุมืน มวอนิ

니 꿈은 겨우 그거니
นี กุมืน คยออุ คือกอนี

거짓말이야 you such a liar
กอจิซมัลรายา you such a liar

See me see me ya 넌 위선자야
See me see me ya  นอน อวุซอนจายา

왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
แว จากุ ตัน กิลรึล กาแร ยา นอนาจัลแฮ

제발 강요하진 말아줘
เจบัล คังโยฮาจิน มัลนาจวอ

(La la la la la)
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
นี กุมมี มวอนี นี กุมมี มวอนี มวอนี

(La la la la la)
고작 이거니 고작 이거니 거니
โกจัก กีคอนี โกจัก กีคอนี คอนี


살아가는 법을 몰라
ซัลรากานึน บอบบึลมุลรา

날아가는 법을 몰라
นันอากานึน บอบบึล มุลรา

결정하는 법을 몰라
คยอลจยองฮานึน บอบบึลมุนรา

이젠 꿈꾸는 법도 몰라
อีเจน กุมกุนึน บอบโด มุลรา

눈을 눈을 눈을 떠라 다 이제
นุนึน นุนึน นุนึน ตอรา ทา อีเจ

춤을 춤을 춤을 춰봐 자 다시
ชุมมึล ชุมมึล ชุมมึล ชวอบวา จา ดาซิ

꿈을 꿈을 꿈을 꿔봐 다
กุมมึล กุมมึล กุมมึล ตวอบวา ดา

너 꾸물대지마 우물쭈물 대지마 wussup!
นอ กุมุลแดจีมา อุมุนจุมุล แดจีมา wussup!

거짓말이야 you such a liar
กอจิซมัลรายา you such a liar

See me see me ya 넌 위선자야
See me see me ya  นอน อวุซอนจายา

왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
แว จากุ ตัน กิลรึล กาแร ยา นอนาจัลแฮ

제발 강요하진 말아줘
เจบัล คังโยฮาจิน มัลนาจวอ

(La la la la la)
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
นี กุมมี มวอนี นี กุมมี มวอนี มวอนี

(La la la la la)
고작 이거니 고작 이거니 거니
โกจักกีคอนี โกจัก กีคอี กอนี

To all the youth without dreams.
...อ้างอิง http://sz4m.com/b3715198
ดูคลิปรายการ 7สีคอนเสิร์ตย้อนหลัง ทั้งหมด ได้ที่ : 7สีคอนเสิร์ตย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง