สควอช
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย สควอช ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

- นักกีฬาสควอชชาย
1.ณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ
2.ภูวิศร์ พูนศิริ3
3.ฉัฏฐพร จันทนยิ่งยง
4.อนล ภัทรประสิทธิ์
5.พศวีร์ สันติวิสุทธิ์
6.อภิรมย์ ณ นคร
7.กฤติน จินดามัง

- นักกีฬาสควอชหญิง
1.อนันตนา ประเสริฐรัตนกุล
2.ภาณิษา สุวรรณรัตน์
3.ทัศดาว ธำรงลาภ
4.สุวิภา กิจวิจารณ์
5.ปรางหทัย พงษ์พัฒน์
6.ปวัณรัตน์ ธนสารศิลป์

โปรแกรมการแข่งขันสควอช ซีเกมส์ 2017 มาเลเซีย

23 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง
24 สิงหาคม 2560 : ชิง 3 เหรียญทอง
28 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง
29 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง