เทเบิลเทนนิส
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย เทเบิลเทนนิส ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย  ประกอบด้วย

ประเภทหญิง 4 คน
1."น้องหญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร
2."แป๋ว" นันทนา คำวงศ์
3."ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง
4."แตงโม" ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน

ประเภทชาย 5 คน
1."ไบร์ท" ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
2. "บีม" ศุภณัฐ วิสุทธิ์เมธางกูร
3. "ดั๊ก" ภัทรธร ภัสระ
4. "เข้" นิคม วงษ์ศิริ
5."เต๋า" คมกริช แสงเป๋า

โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ซีเกมส์ 2017 มาเลเซีย

20 สิงหาคม 2560 : ชิง 3 เหรียญทอง
22 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง
26 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง