ขี่ม้า
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ขี่ม้า ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) 4 พระนามและรายชื่อ
1.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
2.นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์
3.นางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์
4.นางสาวอาริย์ณัฎฐา ชวตานนท์

ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  ( Jumping ) จำนวน 4 รายชื่อ
1.นายกรธวัช สำราญ
2.นางสาวจารุพร ลิมปิชาติ
3.นางสาวสายลับ เลิศรัตนชัย
4.นางสาวเสียงซอ เลิศรัตนชัย

ประเภทขี่ม้ามาราธอน (Endurance) จำนวน 6 รายชื่อ
1.นายกิติกรณ์ โหน่งบึ้ง
2.นางสาวคณพศ ต้ายไธสง
3.นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
4.นายวริศ คุณธาราภรณ์
5.นางสาววิภาวรรณ พาวิทยลาภ
6.นางสาวอรพิน เพ็ชร์เล็ก

โปรแกรมการแข่งขันขี่ม้า ซีเกมส์ 2017 มาเลเซีย

20 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง ประเภท มาราธอน
22 สิงหาคม 2560 : ชิง 1 เหรียญทอง ประเภท ศิลปะบังคับม้า
24 สิงหาคม 2560 : ชิง 1 เหรียญทอง ประเภท ศิลปะบังคับม้า
26 สิงหาคม 2560 : ชิง 1 เหรียญทอง ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
28 สิงหาคม 2560 : ชิง 1 เหรียญทอง ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง