ยูโด
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ยูโด ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

- ประเภทบุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม : สุรศักดิ์ พันธนาม
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66 - 73 กิโลกรัม : ธิติ กุมภาพันธ์
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73 - 81 กิโลกรัม : มาซายูกิ เทราดะ

- ประเภทบุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม : อรพินท์ เสนาธรรม
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63 - 70 กิโลกรัม : สุรัตนา ทองศรี
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 - 78 กิโลกรัม :  ฉัฐยาภรณ์ ประวิเศษ

โปรแกรมการแข่งขันยูโด ซีเกมส์ 2017 มาเลเซีย

26 สิงหาคม 2560 : ชิง 3 เหรียญทอง
27 สิงหาคม 2560 : ชิง 3 เหรียญทอง