ฟันดาบ
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ฟันดาบ ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

- ชาย
นาย เรืองฤทธิ์ แหเกิด
นาย วรกันต์ ศรีนวลนัด
นาย พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์
นาย ชลณสัล มายะการ
นาย ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจริญ
นาย กรกฏ จึงอำนวยชัย

- หญิง
นางสาว พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์
นางสาว ต้นป่าน โพธิ์แก้ว
นางสาว พลอยไพลิน ทองจำปา
นางสาว ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ
นางสาว กัญญาภัทร มีชัย
นางสาว กรวรรณ ธานี

โปรแกรมการแข่งขัน ฟันดาบ ซีเกมส์ 2017 มาเลเซีย

21 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง
22 สิงหาคม 2560: ชิง 2 เหรียญทอง
23 สิงหาคม 2560 : ชิง 2 เหรียญทอง