คลิปที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงเล่ห์นางหงส์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เล่ห์นางหงส์ 25 มกราคม 2557

นักแสดงเล่ห์นางหงส์ : โตนนท์  วงบุญ / ทัศนียา  การสมนุช

รายชื่อนักแสดง ละครเล่ห์นางหงส์

1.โตนนท์  วงบุญ                               แสดงเป็น สุรัก
2.ทัศนียา  การสมนุช                         แสดงเป็น มะนาว/มัทนา
3.กชกร   ส่งแสงเติม                          แสดงเป็น วิศนี/วินนี่
4.เกียรติศักดิ์  จรัสมาส                       แสดงเป็น ชีวิน
5.อภิรดี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม แสดงเป็น วิกานดา
6.จุฑามาศ  มันตะลัมพะ                      แสดงเป็น พันทิวา
7.มัณฑนา  หิมะทองคำ                      แสดงเป็น จารุณี
8.สมิท   ธนโชติ                                  แสดงเป็น สุจินดา
9.ศตวรรษ  ดุลยวิจิตร                          แสดงเป็น ศินะ
10.สุธิตา  เกตานนท์                            แสดงเป็น มนันยา
11.สมพร  ปรีดามาโนช                        แสดงเป็น เสี่ยประภาส
12.วาทิต  โสภา                                  แสดงเป็น อาวุธ
13.ขจรศักดิ์  รัตนนิสสัย                        แสดงเป็น เกรียงไกร
14.ภูษณะ  บัวงาม                                แสดงเป็น ข้าวเม่า
15.กัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา                 แสดงเป็น ข้ามปุ้น
16.ชวัลรัตน์  เจนจิตรานนท์                  แสดงเป็น หนูพุก
17.กรกฎ  พวงสวัสดิ์                              แสดงเป็น เจ๊ส้ม
18.จารุณี  ภูวนัย                                    แสดงเป็น ป้าเขียด
19.สิริยา  นฤนาท                                  แสดงเป็น ป้าเจียน
20.พิมพากานต์  วงษ์ศรีแก้ว                   แสดงเป็น สร้อย
21.เอสเธอร์  เนรมิตสร้าง  นีมาก้า          แสดงเป็น อุ่น
22.ชาลี   กรรณสูต                                แสดงเป็น ย้ง
23.กฤษณนาท  มะลิวัลย์                      แสดงเป็น เข่ง
24.ณรงค์ศักดิ์  เลิศวรานุรักษ์                 แสดงเป็น เฮียชัย

นักแสดงรับเชิญ
25.โอลิเวอร์  บีเวอร์                               แสดงเป็น สมภพ
26.ดร.ปัทมาฆะ  สุคนธมาน                    แสดงเป็น วิภาวี
27.นัชชา  บุตรศรี                                   แสดงเป็น ลักขณา


ดูคลิปเล่ห์นางหงส์ ย้อนหลังทั้งหมด ได้ที่ : เล่ห์นางหงส์ ย้อนหลัง

TAG : Teaser เล่ห์นางหงส์ละครเล่ห์นางหงส์นักแสดงเล่ห์นางหงส์เรื่องย่อเล่ห์นางหงส์เล่ห์นางหงส์ตอนแรกโตนนท์ วงบุญเปรี้ยว ทัศนียา