MV เพลงปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็­จพระเจ้าอยู่หัว "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : BIKEFORDAD2015.COM ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ได้ตลอดเส้นทางทรงจักรยาน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๑๒๒


เพลงปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 

การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์
คืนและวันเปลี่ยนผันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมาย
เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ และรักของเราก็ใหญ่
สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทาง

ฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปัน
วิ่งต่อกันราวกับนกที่ผกผินบินเพื่อฝ่าลม
และฝ่าฝนอยู่บนฟ้า

ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ มันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน
ให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา

การเดินทางสร้างเราให้เติบและโตขึ้นมาในทุกคราว
การเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมาย
เพราะรักในทางกว้างไกล เพราะรักในโลกกว้างใหญ่
พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจ

ฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปัน
วิ่งต่อกันราวกับนกที่ผกผินบินเพื่อฝ่าลม
และฝ่าฝนอยู่บนฟ้า

ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ มันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน
ให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา

หนทางข้างหน้าที่เราเห็น
เป็นธรรมดาที่ปัญหาขวางกั้น
ชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับพัน

จักรยานก็คงเหมือนกัน ขวากหนามเท่าไรไม่ยั่น
แม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไป

ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ มันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน
ให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา

ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ มันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นๆ จักรยานไป ปั่นๆ จักรยานกัน
ปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน
ให้โลกสวย สวยงามวิ่งผ่านความรักเรา

TAG : Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อBike for Dadปั่นเพื่อพ่อเพลงปั่นจักรยานMV เพลงปั่นจักรยานเนื้อเพลงปั่นจักรยาน