คลิปที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการ พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง 16 ธันวาคม 2558 - พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ เป็นนิทรรศการแห่งแรงบันดาลใจ จัดแสดงผลงานศิลปกรรมเชิงพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่เกิดจากพลังศรัทธาแห่งพุทธศาสนา กว่า 60 ชิ้นงาน ของ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ โดยได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตามคติความเชื่อที่มีต่อสัตว์หิมพานต์ ที่จินตนาการออกมาในรูปลักษณะข้ามสายพันธุ์ ซึ่งไม่เคยปรากฏในงานจิตรกรรมใดมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีผลงานประติมากรรมที่นำมาจัดแสดง ถือเป็นศิลปะแขนงใหม่ของ รศ.ดร.สุวัฒน์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนรวคิดของช่างโบราณ ประกอบด้วย งานประติมากรรมลอยตัว อาทิ พระพุทธรูป คชสีห์ นาค ถูกออกแบบด้วยความประณีตงดงามทุกชิ้น ในงานยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับช่างศิลป์มืออาชีพอีกหลายคน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านศิลปะให้ด้วย นิทรรศการจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 29 ธ.ค.นี้ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

TAG :