คลิปที่เกี่ยวข้อง

รู้...สู้แล้ง 1/3

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559 - รู้...สู้แล้ง 1/3

วันนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษ ในเรื่องของปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งกันต่อเป็นตอนที่ 2 เมื่อครั้งที่แล้วเราพาไปดูต้นน้ำสายสำคัญของเขื่อนอุบลรัตน์ อย่างที่ลำน้ำพอง ไปแล้ว ในวันนี้เรามาดูแม่น้ำท้ายเขื่อนอย่าง แม่น้ำชี กันบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำอีกหนึ่งสายที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

TAG : เจาะเกาะติดเจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559รู้ สู้แล้ง