คลิปที่เกี่ยวข้อง

รู้...สู้แล้ง 2/3

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559 - รู้...สู้แล้ง 2/3

ถ้าพูดถึงแม่น้ำสายหลัก ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้ คงต้องนึกถึงแม่น้ำมูลอย่างแน่นอน แต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่นั่นถือว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากเขื่อนที่อยู่บริเวณรอบต้นน้ำนั้น ลดการจ่ายน้ำมาที่นี่

TAG : เจาะเกาะติดเจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559รู้ สู้แล้ง