คลิปที่เกี่ยวข้อง

รู้...สู้แล้ง 3/3

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559 - รู้...สู้แล้ง 3/3

ปัจจุบันแม่น้ำโขงในบางช่วงกำลังแห้งขอดอย่างหนัก ส่งผลกระทบโดยตรง และเป็นอุปสรรคกับการเดินเรือ แต่ว่าสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเขื่อนต้นน้ำจากประเทศจีนมีการปล่อยน้ำลงมาบ้าง ทำให้ชาวบ้านมีน้ำในการทำการเกษตร

TAG : เจาะเกาะติดเจาะเกาะติด 23 มีนาคม 2559รู้ สู้แล้ง