คลิปที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด เริ่มทวีความรุนแรง 1/3

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะเกาะติด 30 มีนาคม 2559 - สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด เริ่มทวีความรุนแรง คลิป 1

ถ้าพูดถึงเรื่องของภัยแล้งถือว่าเป็นวิกฤตทางธรรมชาติที่ส่งผลอย่างมากทั้งต่อสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ นอกจากจะไม่มีน้ำในการอุปโภค-บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อพืชผลทางเกษตรที่เสียหายตามมาด้วย ปกติแล้วการที่เกิดปัญหาภัยแล้งนั้นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุด คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นเอง เราไปติดตามปัญหาที่ว่านี้จากรายงาน

TAG : เจาะเกาะติดเจาะเกาะติด 30 มีนาคม 2559สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด เริ่มทวีความรุนแรงแล้งภัยแล้งสถานการณ์ภัยแล้ง