เหยี่ยวข่าว 7 สี : ขยะอิเลคทรอนิกส์ในภาคอีสาน น่าเป็นห่วง รอความช่วยเหลือจากรัฐ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เหยี่ยวข่าว7สี 11 กันยายน 2559 - เหยี่ยวข่าว 7 สีบินไปสำรวจสถานการณ์ขยะ โดยเฉพาะขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านขยะ เพราะแทบทั้งหมู่บ้าน มีอาชีพรับซื้อขยะจากทั่วประเทศ และคัดแยกขยะขาย โดยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าหลักมานานเป็นสิบๆ ปี และทุกบ้านจะมีสิ่งเหลือใช้ ที่ขายไม่ได้ ทำลายยาก อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งชาวบ้านทุกคนที่ประกอบอาชีพนี้รู้ดี แต่ก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเขา ขณะที่สถานที่กำจัดขยะ ก็ยังคงเป็นพื้นที่กลางทุ่งนา เปิดโล่ง มีการเผาทำลายขยะทุกวัน ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำการเกษตร และแหล่งน้ำ แต่องค์กรท้องถิ่น ชี้ว่า ขยะที่ชาวบ้านนำเข้ามาจากต่างถิ่น เพื่อคัดแยกขยะขายประกอบอาชีพ มีจำนวนมาก แต่หน่วยงานไม่มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะดำเนินการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงสถานการณ์ขยะในภาพรวมว่า มีศูนย์จัดการขยะ ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แบบฝังกลบ 1 แห่ง แต่กำจัดได้กว่า 200 ตัน จากประมาณ 1,000 ตันต่อวัน จึงมีขยะสะสมจำนวนมาก ส่วนที่ตำบลโคกสะอาดแห่งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำได้เพียง การให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชาวบ้าน ในการป้องกันตัวเองจากสารโลหะหนักเท่านั้น ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีแนวคิดที่ดี ที่จัดกิจกรรมรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย ไปกำจัดที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดสระบุรี โดยให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมนำมาส่ง และปล่อยเป็นขบวนรถขนส่งขยะอันตราย แต่ยังคงเป็นเพียงการรณรงค์ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว เฉพาะสถานการณ์ขยะอิเลคทรอนิกส์ และขยะอันตราย มีมากเกินกว่าที่ระดับท้องถิ่น หรือระดับจังหวัด จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง

TAG : เหยี่ยวข่าว 7 สีขยะอิเล็กทรอนิกส์