วงการหนังไทยช็อค! ศาลสั่ง ท่านมุ้ย เป็นบุคคลล้มละลาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ชื่อดัง และองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันนี้ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย คดีหมายเลขแดงที่ ล.14519/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยระบุไว้ว่า

"ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ลูกหนี้ ล้มละลายแล้ว และศาลได้กําหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา...

...เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามลูกหนี้ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559"

ทั้งนี้ ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ถือเป็นบุคลากรสำคัญของวงการหนังไทย โดยมีผลงานภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่เป็นที่จดจำของคนไทย เช่น สุริโยทัย (2544) , ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (2550-2557) , พันท้ายนรสิงห์ (2558) ทั้งผลงานภาพยนตร์ร่วมสมัย และ ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง - ผู้สร้างภาพยนตร์ - ผู้กำกับการแสดง ในปี 2544 อีกด้วย

BUGABOO NEWS

TAG : ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลท่านมุ้ยล้มละลาย