Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ - TOYOTA คนจริงสร้างสุข ปี 3 นวัตกรรมเสากั้นทางป้องกันอุบัติเหตุ

Post dated: 23 ก.ย 2016 เวลา 12:51 AM

CATEGORIES: เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ 22 กันยายน 2559 - TOYOTA คนจริงสร้างสุข ปี 3 นวัตกรรมเสากั้นทางป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อทีมงานจิตอาสา TOYOTA คนจริงสร้างสุขปี 3 ได้นำความรู้ นวัตกรรมเสากั้นทางป้องกันอุบัติเหตุของคุณบัวสา พุทธแก้ว ไปถ่ายทอดให้กับชาวชุมชนปากแซง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยคน้อย จังหวักกาญจนบุรี เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางสามแยกรูปตัววาย วันนี้เราจะไปติดตามความทสำเร็จ และต่อยอดองค์ความรู้ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง


เรื่องจริงผ่านจอ วันที่ 22 กันยายน 2559


ดูคลิปเรื่องจริงผ่านจอล่าสุด ที่ : เรื่องจริงผ่านจอย้อนหลัง