คลิปที่เกี่ยวข้อง

Teaser เกิดเป็นกา เร็วๆ นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

Teaser เกิดเป็นกา
ติดตามชมละคร เกิดเป็นกา ออกอากาศทางช่อง 7 สี

นักแสดงเกิดเป็นกา
1.โตนนท์  วงบุญ  รับบท  พงษ์วัฒน์
2.รมิดา  ธีรพัฒน์  รับบท  กระแต
3.กชกร ส่งแสงเติม  รับบท  เต็มดาว
4.ธาราเขต  เพ็ชร์สุกใส  รับบท  เชิดศักดิ์
5.ปริตา  ไชยรักษ์  รับบท  เมย์
6.กุมภ์  ทองพุทธรักษ์  รับบท  ทม
7.นุศรา  ประวันณา  รับบท  บุญเพ็ญ
8.สุรวุฑ  ไหมกัน  รับบท  ชายชล
9.รชยา  รักกสิกรณ์  รับบท  กานดา
10.มณีนุช  เสมรสุต  รับบท  ชาดา
11.ปริษา  ทนาวิวัฒน์  รับบท  บุยพา
12.กษาปณ์  จำปาดิบ  รับบท  หวัง
13.บัณฑวิช  ตระกูลพานิชย์  รับบท  พิริยะ
14.ภัทรนิษฐ์  แก้วมณี  รับบท  โฉมสุดา
15.ปนัดดา  โกมารทัต  รับบท  คุณหญิงภูรี
16.ปัทมา  ปานทอง  รับบท  เพียงพิศ
17.ทัศนีย์  สีดาสมุทร  รับบท  ตาบ
18.ฐิติวัลย์  กล้าตลุมบอน  รับบท  เริง
19.พรอนันต์  ศรีจันทร์  รับบท  เลื่อม
20.ธรรมศักดิ์  สุริยน  รับบท  หว่าง

TAG : Teaser เกิดเป็นกาเกิดเป็นกานักแสดงเกิดเป็นกาละครเกิดเป็นกา ช่อง7โตนนท์ วงบุญพระพาย รมิดากุ๊กกิ๊ก กชกรเขต ธาราเขตน้ำฝน ปริตาปาแปง กุมภ์