แจ็ค หม่า บรรยายพิเศษหนุน SME ไทย พร้อมชื่นชมนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา บรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนะมองโลกในแง่ดี หมั่นเรียนรู้ และรับเอาเทคโนโลยีมาพัฒนา พร้อมชื่นชมนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" จะช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีแข็งแกร่งได้

นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ใช้โอกาสหลังจากเข้าร่วมประชุมเอซีดี ครั้ง 2 ในไทย ขึ้นเวทีบรรยายพิเศษที่กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการและกระแสโลกาภิวัตน์" โดยมีผู้ประกอบการจากทั้งภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมรับฟังราว 300 คน
 
นายแจ็ค หม่า เล่าประสบการณ์ในการก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา ที่เผชิญอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่าต้องรู้จักเป็นนักคิด มองโลกในแง่ดี มองหาหุ้นส่วนที่ดี และต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาฝึกใช้ นอกจากนี้ยังชื่นชมนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นความโปร่งใส ว่าจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นายแจ็ค หม่า ยอมรับ ยังมีความท้าทายอยู่มาก โดยเฉพาะการจัดหาระบบทางการเงิน ที่สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสเอ็มอี

ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้ต้อนรับ นายแจ็ค หม่า เพื่อหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจของไทย ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้มีโอกาสค้าขายกับต่างประเทศ โดยบริษัทอาลีบาบาพร้อมแนะนำ และสร้าง "แพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ" ร่วมกับรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของไทย เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก หลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมช่วยเศรษฐกิจจีนจนรุ่งเรืองมาแล้ว โดยระหว่างหารือ นายกรัฐมนตรีได้แวะเข้ามาทักทาย และขอบคุณนายแจ็ค หม่า ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจแก่ไทย พร้อมมอบเสื้อผ้าไหมแก่นายแจ็ค หม่า เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

TAG : แจ็ค หม่าเอสเอ็มอีเอสเอ็มอีไทยแจ็ค หม่า บรรยายพิเศษเศรษฐกิจไทยไทยแลนด์ 4 0นโยบาย ไทยแลนด์ 4 0ประชุมเอซีดี