ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด บนเกาะสมุยเข้าขั้นวิกฤต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปัญหาน้ำประปาบนเกาะสมุย ยังคงขาดแคลน เข้าขั้นวิกฤต ล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาค อนุมัติเงิน 12 ล้านบาท เป็นงบเร่งด่วนติดตั้งเครื่องกรองน้ำพรุเฉวงเพิ่ม

จากวิกฤตน้ำประปาขาดแคลนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องสั่งซื้อน้ำบาดาลมาใช้ในแต่ละวัน ขณะที่ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ได้เพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบเกาะสมุยแล้ว

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่า วิกฤตน้ำประปาขาดแคลนยังคงส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีไม่เพียงพอ โดยทางการประปาต้องลดการจ่ายน้ำจากโรงผลิตน้ำประปาน้ำตกหินลาดอีก 1 โรงงาน เนื่องจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ได้รับผลกระทบเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบเกาะ โดยได้เพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำจาก 6 คัน เป็นจำนวน 12 คัน  

ขณะเดียวกันทางการประปา ได้เปิดจุดบริการน้ำประปาประชาชนสามารถนำถังไปใส่น้ำ ให้บริการจุดจ่ายน้ำไว้ทั้งสิ้นจำนวน 5 จุด คือที่โรงผลิตน้ำประปาพรุกระจูด พรุหน้าเมือง พรุเฉวง น้ำตกหินลาดและโรงผลิตน้ำระบบ RO ที่ตั้งอยู่ที่บ้านปลายแหลม ซึ่งประชาชนสามารถไปเติมน้ำได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ล่าสุดผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติงบเร่งด่วน ในการก่อสร้างโรงผลิต และติดระบบเครื่องกรองน้ำประปาพรุเฉวง เพิ่มอีก 1 จุด โดยตั้งงบประมาณในการก่อสร้างโรงผลิตและติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำในครั้งไว้ในวงเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งมีการกำหนดให้มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำให้แล้วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 15 วัน จะได้เพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

TAG : ปัญหาน้ำประปาบนเกาะสมุยเกาะสมุยขาดแคลนน้ำประปา