นางรำขบวนชักเรือพระ เร่งฝึกซ้อมพร้อมรับออกพรรษา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปิดท้ายวันนี้ ไปชมความตื่นตัวของพี่น้องชาวไทยช่วงใกล้ถึงวันออกพรรษาวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งระดับภูมิภาคระดับจังหวัด หรือแม้แต่ตามชุมชนต่างๆ

อย่างในภาคใต้มีประเพณีชักเรือพระหรือลากเรือพระเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ชาวบ้านชุมชนต่างๆ จะร่วมมือร่วมใจตกแต่งเรือพระ เตรียมขบวนแห่ประกวดแข่งขันกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนต่างๆ   

โดยที่จังหวัดตรัง นอกจากจะเร่งตกแต่งเรือพระแล้ว กลุ่มแม่บ้านในตำบลโคกหล่อ ซึ่งเป็นทีมงานนางรำในขบวนและทีมกลองยาว เร่งซักซ้อมกันอย่างแข็งขัน เพื่อความพร้อมเพรียงสวยงาม เตรียมแสดงในวันจริง ที่ใกล้เข้ามา

TAG : ออกพรรษาตักบาตรเทโววันออกพรรษากิจกรรมวันออกพรรษา