กรมชลประทาน ผันน้ำเข้าทุ่งป่าโมกวันแรก หวังลดผลกระทบน้ำท่วม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - วันนี้เป็นวันแรก ที่กรมชลประทานผันน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำทุ่งป่าโมก เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม

นายชัยพร ธรรมภักดี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ สำนักชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้กรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งป่าโมกได้ เพื่อเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ระดับน้ำสูงไม่เกิน 1 เมตร โดยวันนี้ได้อนุมัติให้เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้ง, ประตูระบายน้ำกุฎี, ประตูระบายน้ำคลองตานึ่ง และประตูระบายน้ำวัดใบบัว รวม 4 ประตู ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ ให้ยกบานประตูระบายน้ำไม่เกิน 50 เซนติเมตร เพื่อลดผลกระทบน้ำที่ท่วมบริเวณริมคลองโผงเผงและแม่น้ำน้อย โดยจะระบายในวันนี้ไม่เกิน 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะควบคุมให้ไม่เกินวันละ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ การผันน้ำเข้าทุ่งป่าโมก จะไม่ให้กระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยในพื้นที่ทุ่งป่าโมกยังมีพื้นที่ปลูกข้าวรอเก็บเกี่ยว 96 ไร่ พื้นที่ปลูกเผือกอีก 6 ไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ทุ่งรับน้ำอื่นๆ กำลังขอความเห็นชอบจากเกษตรกรในพื้นที่

TAG : ผันน้ำเกษตรกรทุ่งป่าโมกลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่รับน้ำผันน้ำเข้าทุ่งป่าโมก