พัทลุงเริ่มเทศกาลตีโพน หนึ่งเดียวในประเทศไทย ก่อนออกพรรษา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เทศกาลการแข่งขันตีโพน หนึ่งเดียวในประเทศไทย ก่อนเทศกาลออกพรรษาในพื้นที่ จ.พัทลุง ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างคึกคัก ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้าน

บรรดาช่างทำโพนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ต่างนำหนังวัวหรือหนังควาย มาขึงให้ตรึงแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนจะนำไปทำหน้าโพน ใช้ขึงกับไม้โพนที่กลึงจากไม้เนื้อแข็งมาตี จะเกิดเสียงดังกังวาน สำหรับ “โพน” เป็นคำท้องถิ่นของชาวพัทลุง ใช้เรียกเครื่องดนตรี ที่มีลักษณะคล้ายกลองทัด ตัวโพน ทำด้วยไม้ เนื้อแข็งเช่น ไม้ตาลโตนด ไม้ขนุนป่า หรือไม้จำปาปีก แบ่งเป็น 3 ขนาด ตามความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเล็กกว้างไม่เกิน 38 เซนติเมตร ขนาดกลางกว้าง ไม่เกิน 48 เซนติเมตร และขนาดใหญ่กว้างกว่า 48 เซนติเมตรขึ้นไป มีขา 3 ขา เสียงแบ่งออกเป็นเสียงทุ้ม เสียงแหลม

โดยเดิมทีโพน จะมีใช้อยู่ตามวัดไว้ สำหรับตีเพื่อบอกเวลาทำวัตร ฉันเพลหรือให้สัญญาณการเรียกประชุมของชาวบ้านในละแวกนั้น โดยการจัดงานแข่งโพน ถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ก่อนเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งมีความสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งบรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน อีกทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่

สำหรับในปีนี้ทางจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุงจะจัดประเพณีการแข่งโพน ตั้งแต่วันนี้ จนไปถึงวันที 17 ตุลาคม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาเมืองพัทลุง ซึ่งในปีนี้จัดให้มีการแข่งโพน 4 ขนาด คือ โพนเยาวชน โพนขนาดเล็ก โพนขนาดกลาง และโพนขนาดใหญ่ และจะมีถ้วยรางวัลพระทาน ให้กับผู้ชนะเลิศทุกรุ่นอีกด้วย

TAG : ออกพรรษาตักบาตรเทโววันออกพรรษากิจกรรมวันออกพรรษาประเพณีการแข่งโพน