นักเรียน ครู ชาวบ้าน อุบลฯ ร่วมใจขนดินกลบหลุมถนน ชำรุด 6 ปี ไม่มีใครซ่อม!

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะครู-นักเรียน-ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน นำดินถมหลุมทางเข้าหมู่บ้าน 2 ตำบล ใน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม หลังขอความช่วยเหลือไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองบประมาณกว่า 6 ปี ยังไม่มีความคืบหน้า

ถนนทางเข้าบ้านหนองคู อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูกว่า 40 คน พร้อมด้วย คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ช่วยกันขนดินมาถมหลุมตามถนนเข้าโรงเรียน ตลอดถนนระยะทางกว่า 3.2 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
         
นายธีรยุทธ อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้รับความลำบาก ในเรื่องของการสัญจรของนักเรียน ซึ่งจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ในเร็วๆ นี้ จึงได้นำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนเพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาถนนเส้นนี้ มีการชำรุดมายาวนาน ขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานไหนก็เงียบ พี่น้องในชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน จึงได้ร่วมกันพัฒนานำดินมาถม เพื่อทุเลาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย จนกว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในอนาคต

ส่วนที่จังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านเชตุพนเมืองเก่า รวมตัวกัน บริเวณประตูนะโม ทางเข้าบ้านเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง โดยช่วยกันเรี่ยไรเงินจำนวน 877 บาท เพื่อซื้อไม้ สี และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทำป้ายเขียน ระวังถนนทรุด เป็นการแจ้งเตือนผู้สัญจรไปมาให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักเข้าหมู่บ้านมีชาวบ้านกว่า 500 หลังคาเรือนต้องใช้เส้นทางนี้ โดยถนนเส้นนี้ชำรุดเสียหายเป็นโพรง จากการถูกน้ำกัดเซาะมานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับการแก้ไข

TAG : ขนดินกลบถนนดินถมหลุมทางเข้าหมู่บ้าน