เดินหน้าประเทศไทย - บทบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : บทบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
พิธีกร : ศิริกุล อัตถปัญญาพล, ณิชารีย์ พัดทอง, บัวบูชา ปุณณนันท์
แขกรับเชิญ : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 13 ตค 59ศิริกุล อัตถปัญญาพลบทบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทรงพร โกมลสุรเดชกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง