เอส กันตพงศ์ กับหน้าที่วิทยากรยึดแบบอย่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง 20 ตุลาคม 2559 - เอส กันตพงศ์ ในบทบาทของการเป็นนักแสดง ก็รับผิดชอบบทบาทนั้นให้ดีที่สุด สำหรับชีวิตจริง เอส กันตพงศ์ รับอีกหนึ่งหน้าที่ คือการเป็นวิทยากรแนะแนวความคิดให้กับผู้อื่น ซึ่ง เอส เผยว่าได้ยึดแบบอย่างของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องที่นำมาบอกเล่าและแนะแนวทางในวันนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ซึ่ง เอส นำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบอกเล่า และถ่ายทอดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

TAG : เอส กันตพงศ์เอส กันตพงศ์ วิทยากร