พูดคุยกับ ต๊อบ-กวินทร์-ลีซอ ผู้น้อมนำหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิต [เจาะสนาม@Midnight]

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะสนาม@Midnight - เจาะสนาม@Midnight คืนนี้มาพูดคุยกับ ตอง กวินทร์, ลีซอ ธีรเทพ และต๊อบ วาทิต บุคคลในวงการกีฬาที่น้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในชีวิต

TAG : เจาะสนาม@มิดไนท์เจาะสนาม@Midnight 26 ตุลาคม 2559เจาะสนาม@Midnightนักกีฬาตอง กวินทร์ลีซอ ธีรเทพต๊อบ วาทิต