โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลแชมป์ 7 สี 2016 รอบ 10 ทีมสุดท้าย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลแชมป์ 7 สี 2016 รอบ 10 ทีมสุดท้าย

พุธ 16 พ.ย.59
(กลุ่มเอ)
สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โพธินิมิตรวิทยาคม พบ อัสสัมชัญศรีราชา  เวลา 13.00 น. เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด
สุรศักดิ์มนตรี พบ กรุงเทพคริสเตียนฯ เวลา 14.45 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด


17 พ.ย.59
(กลุ่มบี)
สนามโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อัสสัมชัญธนบุรี พบ สวนกุหลาบฯนนทบุรี เวลา 13.00 น.  เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด
ท่าข้ามพิทยาคม พบ วัดสุทธิวราราม เวลา 14.45 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด


24 พ.ย.59
(กลุ่มบี)
สนามโรงเรียนสวนกุหลาบฯนนทบุรี
วัดสุทธิวราราม พบ ท่าข้ามพิทยาคม เวลา 13.00 น.  เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด
สวนกุหลาบฯนนทบุรี  พบ อัสสัมชัญธนบุรี เวลา 14.45 น.  ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด


7 ธ.ค.59
(กลุ่มเอ)
สนามโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กรุงเทพคริสเตียนฯ พบ สุรศักดิ์มนตรี เวลา 13.00 น. เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด 
อัสสัมชัญศรีราชา พบ โพธินิมิตวิทยาคม เวลา 14.45 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด


13 ธ.ค.59
(กลุ่มเอ)
สนามโรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพคริสเตียนฯ พบ โพธินิมิตวิทยาคม เวลา 13.00 น. เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด 
สารวิทยา พบ สุรศักดิ์มนตรี เวลา 14.45 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด


28 ธ.ค.59
(กลุ่มบี)
สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วัดสุทธิวราราม พบ อัสสัมชัญธนบุรี เวลา 13.00 น. เว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด  
ราชวินิตบางแก้ว พบ ท่าข้ามพิทยาคม เวลา 14.45 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด.

BUGABOO SPORTS

TAG : ฟุตบอล ฟุตบอลแชมป์7สี โปรแกรมถ่ายทอดสด แชมป์7สี