ภูมิใจที่สุดในชีวิต นาว ทิสานาฏ เผยความรู้สึกที่ได้แสดงโขนหน้าพระพักตร์ รัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - นักแสดงความ นาว ทิสานาฏ ได้เปิดเผยความรู้สึกภาคภูมิใจ ในฐานะที่ได้สืบทอดมรดก เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ซึ่ง นาว ทิสานาฏ เลยได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงโขน หน้าพระเมรุ ชุดนางลอย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทอดพระเนตร ถือเป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์ ที่ นาว ทิสานาฏ จะจดจำไปชั่วชีวิต

TAG : นาว ทิสานาฏนาว ทิสานาฏ แสดงโขนแสดงโขนหน้าพระพักตร์