ชมพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สปอร์ตแฟน - ช่วงนี้เราไปติดตามชม พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

TAG : พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช