นักแสดงช่อง 7 ร่วมแถลงข่าวโครงการสอนธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง 1- นักแสดงช่อง 7 สี จิณ จิณณะ, ไดสุเกะ สุกี้คาวา, พลอย รัญดภา และ คะน้า ริญญารัตน์ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการสอนธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งขณะนี้ผู้เข้าสมัครสอบธรรมศึกษา จากทั่วประเทศกว่า 2,000,000 คน ยังสมัครกันได้ และจะมีกำหนดเปิดสอบในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ สำหรับการสอบธรรมศึกษา ถือเป็นการเผยแพร่หลักธรรมให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

TAG : จิณ จิณณะไดสุเกะ สุกี้คาวาพลอย รัญดภาคะน้า ริญญารัตน์