หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ สืบสานและอนุรักษ์การแสดงให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง 15 พฤศจิกายน 2559 - นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ เป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อาจารย์สุรินทร์ ยังเขียวสด ผู้บริหารฝ่ายการแสดง นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ เล่าให้ทีมสนามข่าวบันเทิงฟังด้วยความซาบซึ้งใจ ที่เมื่อครั้งนึง นายสาคร ยังเขียวสด ผู้ก่อตั้งโจหลุยส์ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วังไกลกังวล และทรงรับสั่งให้อนุรักษ์หุ่นละครเล็กให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทย และอีก 1 เหตุการณ์ อาจารย์สุรินทร์ ยังเขียวสด พร้อมทีมงานยังจำมิรู้ลืม คือการได้แสดงเฉพาะพระพักตร์ เมื่อครั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยครั้งนั้นคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ได้เลือกบางช่วงบางตอนของ รามเกียรติ์ ตอน รวมพลอสูร มาแสดง แม้เป็นระยะเวลาเพียง 15 นาที แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่ได้ทำการแสดง กว่า 31 ปีแล้ว ที่หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้ทำการแสดง อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้หุ่นละครเล็กเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมไทย ปัจจุบันนี้มีนักเรียนรุ่นใหม่ๆ ผลัดเปลี่ยนมาเรียนการแสดง เพื่อต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม โดย อาจารย์สุรินทร์ ตั้งใจจะสืบทอดและอนุรักษ์ศาสตร์หุ่นละครเล็กไว้ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับสั่งไว้ว่า "หุ่นถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ดี วันหนึ่งก็จะกลายเป็นตุ๊กตาที่ตั้งอยู่เฉยๆ หมดประโยชน์ หมดความสวยงาม"

TAG : นาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์หุ่นละครเล็กโจหลุยส์อาจารย์สุรินทร์ ยังเขียวสดหุ่นละครเล็ก