คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตูน พิมพ์ปวีณ์ พาเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1/2

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เส้นทางบันเทิง - วันนี้  ตูน พิมพ์ปวีณ์ จะพาไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งที่นี้ได้รวบรวมโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไว้มากมาย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ ตลอด 70 ปีที่พระองค์ท่านทรงงานหนักก็เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

TAG : ตูน พิมพ์ปวีณ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริหอจดหมายเหตุแห่งชาติ