จิณณ์ จิณณะ พาชมศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เป็นอีก 1 โครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่าน วันนี้ จิณณ์ จิณณะ จะพาไปชมกัน คุณทองแดงมีส่วนในการสร้างสถานที่แห่งนี้ เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 4 ล้านบาท เป็นงบประมาณการก่อสร้างศูนย์รักษ์สุนัขในเบื้องต้น ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินแห่งนี้ ถือเป็นพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อสุนัข โดยเบื้องต้นจะรับสุนัขมาจากสถานที่ต่างๆ ในหัวหิน โดยจะนำมาตรวจเช็คสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย ให้ยารักษาโรค พร้อมปรับพฤติกรรมของสุนัข สำหรับผู้ที่สนใจรับสุนัขไปเลี้ยงดู จะมีขั้นตอนการคัดกรองผู้รับเลี้ยงจากทางศูนย์ แต่ที่แน่ๆสุนัขที่คุณรับไปจะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นภาระกับใครแน่นอน

TAG : จิณณ์ จิณณะศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช