ครม.เทงบช่วยประชาชนฐานราก ยันไม่ใช่การแจกเงิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการวงเงินหลายหมื่นล้านบาทช่วยเหลือประชาชนระดับฐานรากให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ขณะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ใช่การแจกเงิน แต่หวังให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

เริ่มจากเห็นชอบปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 5-10 บาทใน 69 จังหวัดส่วนอีก 8 จังหวัดไม่ได้ปรับเพิ่ม คิดเป็นการปรับขึ้นร้อยละ 1.7 ของค่าจ้างขั้นต่ำ และเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมเรื่องค่าครองชีพ และราคาสินค้าด้วย    

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ให้ครอบคลุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเช่นเดียวกับที่ช่วยเหลือข้าวอื่นๆ ก่อนหน้านี้ โดยให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่พฤศจิกายนนี้

เช่นเดียวกับเห็นชอบปรับปรุงโครงการนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ที่ให้รวมโครงการนาแปลงใหญ่ และปรับวงเงิน รวมถึงระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยมีวงเงินสินเชื่อ 10 ล้านบาทต่อแปลงจำนวน 2,000 แปลง ระยะเวลาชำระหนี้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี รวมวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท 

พร้อมกับเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอีก 5 ล้านคน วงเงิน 12,750 ล้านบาท โดยผู้มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท ซึ่งจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. ออมสิน กรุงไทย ตั้งแต่ 1 ธันวาคมนี้   

โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงิน แต่หวังให้กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

TAG : รัฐบาลแจกเงินแจกเงินแจกเงินผู้มีรายได้น้อย