ครม.อนุมัติ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขณะที่มีมติเพิ่มวันชดเชยวันหยุดปีใหม่ คือ วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันดังกล่าวยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง ได้แก่ การบำเพ็ญพระราชกุศล, การพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเป็นวันหยุดตามเดิม

พร้อมกันนี้ยังมีมติให้เพิ่มวันชดเชยวันหยุดราชการในช่วงปีใหม่อีก 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560 ด้วย เนื่องจาก 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุด รวม 4 วัน

ส่วนการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนทำความดีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป จนกว่าจะมีพระราชพิธีสำคัญ

TAG : วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร9วันหยุดปีใหม่ 2560เพิ่มวันหยุดชดเชยปีใหม่ 2560