คมธรรมประจำวัน - หลักการรักษาดุลยภาพของสังคม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักธรรมที่ว่านี่คือะไร ติดตามชมได้ในช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี

TAG : คมธรรมประจำวันว วชิรเมธีหลักการรักษาดุลยภาพของสังคม