เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - เดินหน้าช่วยชาวนาไทยอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าช่วยชาวนาไทยอย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 23 พย 59เดินหน้าช่วยชาวนาไทยอย่างยั่งยืนบัญชา ชุมชัยเวทย์วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์