สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา แลนมาร์คแห่งใหม่ จ.ชลบุรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา สะพานเลียบชายทะเลจังหวัดชลบุรี กำลังกลายเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว

ภาพมุมสูงเผยให้เห็นสะพานที่ทอดยาวเลียบชายทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร กั้นพื้นชุมชนชาวเล ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชลบุรี ไปจนถึงเทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ที่ได้ขอรับพระราชทานเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา กลายเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงเย็นของชาวชลบุรี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้ออาหารทะเลสดของตลาดประมงชุมชนท่าเรือพลี จะนิยมขับรถยนต์ชมวิวทะเล บางคนจอดรถนำอาหารมานั่งกินกันริมฟุตบาท บริเวณจุดพักรถที่จัดไว้

ตอนนี้ยังมีส่วนต่อยื่นของสะพานใหม่ ที่เพิ่งจะเปิดให้ใช้ไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเข้าเขตชุมชนตำบลบางทราย สามารถมองเห็นวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง และความสมบูรณ์ของป่าโกงกางที่ถูกฟื้นฟู โดยมีความยาวประมาณกว่า 1 กิโลเมตร 

ปัจจุบันสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมอีกที่ในจังหวัดชลบุรี ที่นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกเดินทางมาพักผ่อน ขับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเล และยังหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในตัวเมืองด้วย ซึ่งขณะนี้ยังมีส่วนที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมออกไปทางตำบลเสม็ดอีก 3 กิโลเมตร แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

TAG : สะพานชลมารควิถี 84 พรรษาสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีแลนมาร์คชลบุรี