มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดงาน ของเล่นโบราณ 4 ภาค หวังเป็นแหล่งเรียนรู้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแอ่วเฮือน เยือนผญา และของเล่นโบราณ 4 ภาค เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และของเล่นโบราณไทยไม่ให้สูญหาย

ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วีถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า และของเล่นโบราณ 4 ภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในส่วนของเล่นโบราณ 4 ภาค มีการสาธิตและสอนวิธีทำให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ ซึ่งมีเด็กๆสนใจเป็นอย่างมาก เช่นของเล่น จากภาคเหนือ คนเลื่อยไม้ คนขี่ม้า คนตำข้าว ภาคอีสานมี แคน โหวต ผีตาโขน นกหวีด หนังสติ๊ก สำหรับภาคใต้ ประดิษฐ์ว่าวงู ว่าววงเดือน หนังตะลุง ส่วนภาคกลาง เป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากของใกล้ตัว กะลามะพร้าว ป๋องแป๋ง หุ่นกระบอก ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบและสนุกสนาน สำหรับเด็กๆ รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านล้านนาและประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชนเผ่าต่างๆ โดยงานจะมีไปจนถึงพรุ่งนี้ (25 พ.ย.)

สำหรับงานที่จัดขึ้น เพื่อแสดงชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชมและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาอีกด้วย

TAG : งานแอ่วเฮือน เยือนผญาของเล่นโบราณ 4 ภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเล่นโบราณไทย