ล้างบางทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

แม้ว่าการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจัง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ภาครัฐยังเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีในระยะยาว ทำให้ภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวไทยดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนได้มากกว่าเดิม  ติดตามรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน หรือ CNTA รายงานตัวเลขประชากรจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ในปี 2558 มีจำนวน 119.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ราว 49.55 ล้านคน ขณะที่ปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 133 ล้านคน จากสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศจีนมีประชากรกว่า 1400 ล้านคน ปีล่าสุดนั้น ประชากรราว 1 ใน 10 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในอันดับแรกๆ ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการเร่งปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ และการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

หลังจากจีนเริ่มเปิดประเทศ และอนุญาตให้ประชากรจีนเดินทางออกไปยังต่างประเทศเมื่อปี 2536 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆกับการกำเนิดธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งจีน และประเทศปลายทาง โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ปีล่าสุดมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามากว่า 7,934,791 คน แต่กลับไม่ได้รับรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ล่าสุดทางการจีนจึงได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นการแก้ปัญหาจากต้นทาง ขณะที่ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆที่ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญที่ปลายทางอย่างจริงจัง โดยการกำหนดราคาและมาตรฐานของผู้ประกอบการใหม่

ขณะที่ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยรายหนึ่งยอมรับว่า ผลจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้ในช่วง 2 เดือนล่าสุด จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงกว่าร้อยละ 50 แต่ยังเชื่อมั่นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นบวกได้ภายในต้นปีหน้า

ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญเท่านั้น แต่ยังเน้นยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย และเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ หรือกลุ่ม F.I.T ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ประเมินว่ามาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ จะส่งผลกระทบทำให้ตลาดจีนชะลอตัวในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะส่งผลดีและเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนได้ในระยะยาว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางมาไทยภายในปีนี้มีจำนวนราว 9,100,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และสร้างรายได้ 459,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26

TAG : ล้างบางทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญ