มั่นใจลดค่าธรรมเนียมวีซ่าดึงนักท่องเที่ยวเพิ่ม 4%

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่า ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเติบโตตามเป้าหมาย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับว่า หลังการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงแต่ไม่กระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยมั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้ยังเติบโตตามเป้าหมาย 2.4 ล้านล้านบาท และตลาดนักท่องเที่ยวจีน ยังสร้างรายได้ให้กับไทยมากเป็นอันดับ 1 กว่า 3.9 แสนล้านบาท

สำหรับการปราบปราม ทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทำให้การท่องเที่ยวไทยเป็น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น ทำให้คำว่า "ทัวร์ศูนย์เหรียญ" จะไม่มีในประเทศไทยอีกต่อไป และจากนี้จะเร่งเดินหน้า กลยุทธ์ทางการตลาดดึงนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพกลับมาท่องเที่ยวไทยให้มากที่สุด

สำหรับมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,000 บาทต่อคน และลดค่าธรรมเนี่ยววีซ่าที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมืองเหลือ 1,000 บาทต่อคน นั้น จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนนี้จากปกติ 8.8 ล้านคน เป็น 9.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4.803 ล้านล้านบาท และหลังจากนี้จะเร่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลการใช้ มาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยได้มากที่สุด

TAG : ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยว