มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อปี 2557 ทยอยเข้าอาศัยในบ้านหลังใหม่ พร้อมน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

บ้านหลังใหม่ที่ให้ผู้ประสบปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ บ้านปูลาวังยาเง๊าะ หมู่ 13 และ บ้านบาเฆะ หมู่ 1 และ หมู่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาพักอาศัย คือ บ้านในโครงการประชารัฐร่วมใจ เฟส 2 ซึ่งก่อสร้างที่บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

ผู้ที่เดือดร้อนมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 50 ครัวเรือน ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าไปอยู่ในโครงการประชารัฐร่วมใจ เฟส 1 จำนวน 22 หลังคาเรือน คงเหลืออีก 28 ครัวเรือนที่จะเข้าอาศัยในโครงการประชารัฐร่วมใจเฟส 2

สำหรับบ้านแต่ละหลังจะมีเนื้อที่คนละ 1 ไร่ เพื่อให้มีที่ทำกินเพิ่มเติม โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกพืชพักสวนครัว และผลไม้ไว้เพื่อรับประทาน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการทำอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว

TAG : มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่งผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่งคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง