ไอเดียเจ๋ง! นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นักศึกษาอาชีวะโคราช ไอเดียเจ๋ง ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก แก้ปัญหาชาวนาไม่มีลานตากข้าว เตรียมพัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "ประชารัฐพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต งานนี้มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 16 แห่ง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดกว่า 340 ผลงาน

ซึ่งหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือเครื่องอบข้าวเปลือก ผลงานของนายเกียรติศักดิ์ ศรีเมือง และนายบุลากร มะเค็ง นักศึกษาชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 

สำหรับเครื่องอบข้าวเปลือก เป็นการประดิษฐ์หม้อคั่วปิดฝา ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีใบสำหรับกวนข้าวเปลือก และสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องควบคุมการปิดแก๊ส โดยใช้แก๊ส LPG ในการให้ความร้อน

เครื่องที่นำมานี้เป็นตนแบบ สามารถใส่ข้าวเปลือกอบได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม ใช้เวลาอบครั้งละ 15-20 นาที มีต้นทุนการประดิษฐ์ประมาณ 10,000 บาท ตอนนี้กำลังพัฒนาต่อยอดให้เป็นเครื่องขนาดใหญ่ สามารถอบข้าวได้ครั้งละ 60 กิโลกรัม เพื่อใช้แก้ปัญหาชาวนาไม่มีที่ตากข้าว และใช้เวลาน้อยในการลดความชื้นของข้าวเปลือก เป็นประโยชน์ในการช่วยชาวนาในอนาคต

 

TAG : ผลิตเครื่องอบข้าวเครื่องอบข้าวผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูกนักศึกษาอาชีวะโคราช