ฟื้นฟูต้นมะขามอายุกว่า 200 ปีที่กรุงเก่า หลังโค่นล้มจากแรงล้มพายุ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถพื้นฟูต้นมะขามอายุกว่า 200 ปี ที่โค่นล้มจากแรงล้มพายุให้เติบโตแตกใบใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ

จากกรณีต้นมะขามขนาดใหญ่ ภายในโบราณสถานวัดบรมพุทธาราม ซึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีอายุราว 250 ปี ลำต้น 10 คนโอบ สูงประมาณ 20 เมตร โค่นล้มลงจากแรงลมพายุ โดยต้นมะขามนี้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อันดับ 6 ของประเทศที่เข้าร่วมประกวดของกรมป่าไม้ และป็นต้นมะขามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่คู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลายชั่วอายุคน ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยกันฟื้นฟูต้นมะขามต้นนี้

โดยทำการตัดกิ่งก้านเดิมออกแล้วใช้เครนยกลำต้นขึ้นตั้งปลูกไว้ที่เดิม แล้วใช้ต้นมะขามขนาดเล็กปลูกล้อมเอาไว้ ก่อนที่จะทำบายพาสโดยนำลำต้นของต้นมะขายเล็กทาบกับต้นมะขามต้นใหญ่ เพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารมาเลี้ยง ทดแทนรากเดิมที่ขาดไปบางส่วน หลังความพยายามเกือบ 1 เดือน ล่าสุด ต้นมะขามเก่าแก่ได้แตกใบใหม่ แสดงถึงการเจริญเติบโตซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะนำไปใช้กับต้นไม้ต้นอื่นๆ ที่โค่นล้มจากแรงลมพายุได้ต่อไป

TAG : ฟื้นฟูต้นมะขามต้นมะขามอายุ 200 ปีต้นมะขามต้นมะขามล้ม