โครงการในพระราชดำริพัฒนาการเกษตร จ.กำแพงเพชร ช่วยพัฒนาความรู้แก่ประชาชน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพการเกษตร คุณสุภาพร ทองไพทูรย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทำการเกษตรในแบบยั่งยืน

พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชาวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกันแปรอักษร ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแปรอักษร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง แปรอักษร และทำความดี โดยการทำความสะอาดชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลพอดุลยเดช

กลุ่มนักปั่นจักรยาน ได้ปั่นจักรยานจากจังหวัดลำปาง ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสุดา แจ่มจันทร์ ชาวจังหวัดสตูล ออกเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงจังหวัดลำปาง ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมคนพิการหูหนวก จังหวัดตาก ใช้ภาษามือแทนการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

TAG : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาโครงการในพระราชดำริ